this is not a love story

well, what the hell are we doing in denver?

jack kerouac

Penguins

Krig är kul

Patrik P presenterar sig som präst i Svenska kyrkan och säger att han företräder sig själv och ingen annan. Men Gud, då? Företräder inte alla präster Honom i den ena eller andra meningen? Eller är det påvens privilegium att vara vice i Vatikanen?

Majistern får det att låta som om det är förenat med livsfara att blogga till hans försvar. Det är det naturligtvis inte: jag tror att ingenting kunde var ofarligare och mer harmlöst. Men så där håller Majistern på jämt. Det spelar ingen roll om det är Bollen eller Gud: där vimlar ändå av soldater och krigare och frontlinjer på det att ingen må missförstå vilka blodiga ideal den innerlige och alltid varsamme Majistern hyllar mest.

Krig är ett utlopp för människans innersta strävan: att plåga sin nästa. Därför har krig alltid funnits och kommer alltid att finnas. Folk tycker att det är roligt med krig. Hur fan skulle det annars vara möjligt?

birro