this is not a love story

well, what the hell are we doing in denver?

jack kerouac

Penguins

Invisible Man

Aprop√• Commentary till bloggen Finns det ingen som…?
Jag ger mig fan på att maestro Snow Leopard är en överdängare på frusen musik också. Han gör nog inget annat hela dagarna än musicerar i moll för sig själv där uppe i Himalaya på upp till 6 000 meters höjd.
När vindarna på bergssluttningarna ovan trädgränsen inte är för jävliga och han inte måste skydda nosen med den två meter långa svansen tror jag att det är den snöleoparden dirigerar sin enmansorkester med.

Häftigast i Himalaya