this is not a love story

well, what the hell are we doing in denver?

jack kerouac

Penguins

Inte längre platt

Vad är det för skillnad mellan objektiv och absolut sanning?

Några säger att det är en objektiv sanning att en sten faller nedåt men att denna sanning inte är absolut: en dag kan det hända att en sten far UPPÅT, och då…
Nu kommer detta med absolut sannolikhet aldrig att inträffa. Därför är det både en objektiv och absolut sanning att en sten faller nedåt.

newton

Andra menar att logik och matematik är BÅDE objektivt OCH absolut sanna. 1+1=2 är visserligen en (social) överenskommelse, men den är så allmänt accepterad att bara en vettvilling skulle ifrågasätta den.

Det borde vara en OBJEKTIV sanning att en spik som är 3/8” lång är längre än en som är 5/16”: längden på spikarna är densamma även när jag inte är där med min tumstock för att mäta.
Att Gud finns är en SUBJEKTIV sanning för dem som tror på honom, men ingen vet om det också är en objektiv sanning.

Själv tror jag till exempel inte längre att jorden är platt: jag tror i dag att den är mer korvformad.

Och så finns de, som säger att det inte finns någon sanning över huvud taget.

korv1