this is not a love story

well, what the hell are we doing in denver?

jack kerouac

Penguins

Har förlorat förståndet också

“Drömmen kommer alltid inflygande på en dröm och en bön.” Majistern har rådbråkat och steglat denna mycket misslyckade metafor så många gånger att den numera förlorat allt det innehåll den en gång hade. Vad är det för en dröm som alltid kommer inflygande på en dröm. Är det en annan dröm än den förra eller är det den gamla som går i repris? Jag fattar ingenting och det gör säkert inte du heller.

Men om du läser bloggen Rakt in i dimman en gång till kan det hända att du i alla fall förstår lite grand.

diamondlil