this is not a love story

well, what the hell are we doing in denver?

jack kerouac

Penguins

Fritt fall

[Sequel to blog Life is unfair]

Den djupt ohederlige Majistern – hal och slipprig som två oljade biljardklot – gör som han har för obehaglig ovana: han ljuger. Och han tillåts göra det utan att någon anständig människa säger ifrån! Jag finner detta anmärkningsvärt.

Efter den sorgliga ‘debatten’ i SVT förra veckan om vad Svenska kyrkan står för påstår en kränkt Majister lipsill att Ann Heberlein vill ‘kasta ut’ honom ur kyrkan. Kasta ut: det låter brutalt och illavarslande. Som när Majistern slängdes ut från ölsjappen i Majorna och på Långgatorna förr eller en backhoppare från värsta skidflygartornet.

backhopp

I vanlig ordning backas Majisterns falska beskyllning upp av hans pålitliga svans av medlöpare från Pingströrelsen och Livets ord. Men en lögn blir inte sann för att den upprepas hur många gånger som helst: den blir tvärtom OSANNARE ju oftare den upprepas enligt lagen om lögners acceleration vid fritt fall v = √(2gs).
Ingen har hört Ann uttala att hon vill ‘kasta ut’ Majistern ur Svenska kyrkan, för hon sa aldrig så. Det var Majistern själv som sa att han har funderat på att lämna kyrkan när han beklagade sig över hur illa bemött han blir av de kristna varje gång han talar om kyrkans andliga och moraliska förfall.
Det tyckte Ann att han borde göra med tillägget att Majistern som brinnande katolik även borde avstå från att kritisera Svenska kyrkan och att det inte vore någon förlust om Majistern sökte sig till ett annat samfund. Än sen? Det har väl Ann rätt att tycka lika väl som nån annan utan att Majistern och hans förfärliga lynchmobb ska gå i taket.
Själv är jag inte säker på vad det innebär att kasta ut någon ur kyrkan och hur det i så fall skulle gå till. Det är väl bara inom katolicismen man kan bli bannlyst och i Sverige fanns något förut som jag tror kallades kyrkotukt men det var länge sedan jag såg någon sitta i stocken som straff för försumlighet i kyrkligt hänseende.
Detta kallar Majistern lögnaktigt för ‘hätska utfall’ och talar om Anns ‘ilskna iver’ att kasta ut etc. Med vilken rätt säger hon som hon gör, ryter en kränkt Majister på Kvitter. Vilkas röst är hon?

birro

Jag sa just att Ann har rätt att tycka som hon vill och jag är övertygad om att rösten hon talar med är hennes egen och inte ett tomt och ihåligt eko från de mest intoleranta fundamentalisterna bland landets kristna som Majisterns gallimatias.
Vems ärenden går Majistern när han ständigt marknadsför Livets ord i Bladet och på andra ställen och framhåller kristendomens förträfflighet framför varje annan religion? Vem är Majistern? Man kunde säga att han inte är någon alls. En katolik som ordnar resor till Rom med förstepastor Uffe och kränger sina annars osäljbara böcker i landets frikyrkor.
Vilken är Majisterns uppfattning i väsentliga frågor? Det tragiska är att Majistern inte har någon uppfattning om någonting. Han håller med den som talade till sist: i låtsasdebatten i teve förra veckan hackade Majistern förskräckt på tomgång innan han till slut förenades med Ann om att berättelsen om jungfrufödseln är sann och ära vare Gud i Bagarhöjden.
Eller om det var hon som förenades? Jag vet inte riktigt: det var lite rörigt på slutet.

Maistern recenserar efteråt debatten och särskilt sig själv och säger att han “ändå fick sagt en del om det som ligger på [hans] hjärta” och när du ser ur han skriver förstår du hur det låter när Majistern talar. Det enda jag uppfattade att han ‘fick sagt’ var när han snyftade över hur elaka de är mot honom på Seglora smedja.

foundry

En annan virrpanna kastar sig in i den debatt som aldrig blev för att Majistern inte förstod förrän det var för sent att han inte skulle få tala oemotsagd i tjugo minuter som han alltid får göra i pingstvännernas bönehus på landsbygden och därför inte hade något alls att säga och inte var förstepastor Uffe där och sufflerade heller.
Virrpannan talar om Guds kärlek, nåd, barmhärtighet och förlåtelse och kallar Ann för Svenska kyrkans offentliga åklagare, domare och bödel. Pannan hallucinerar löskokt om Majistern erfarenheter och kunskaper i teologiska frågor och vad det tillför teologin att supa till i smyg på lantliga småstadshotell och glo på Bollen hela dan vet jag inte och det är uppenbart att Ann har rätt när hon säger att Majistern är okunnig i ämnet teologi.
När Majistern hör sådant hångrinar han alltid elakt och efterblivet och säger att han är glad över att han inte är någon jävla akademiker. Kunskap: sån skit!

Det som inte går att bevisa är en stor och väsentlig del av mitt liv. Det är ‘bevis’ nog för Majistern. Så här har jubelidioten också uttalat sig: Det betyder inte att jag enkelt köper allt som står i Bibeln. Men det betyder att jag tror på Gud. Jag tror inte på min tro. Det är en viss skillnad.

Väldigt klargörande. Bredvid Majistern framstår Paolo pugilist som smart och genomtänkt.

oystrich