this is not a love story

well, what the hell are we doing in denver?

jack kerouac

Penguins

Drogade helgon på daglig basis

På tvärs med allt och alla men [sic] alltid vara trogen mina egna ideal. Ska den hycklare och jubelåsna säga som alltid håller med dem som är flest och den som talade sist. Han som inte har några egna ideal för att han aldrig har brytt sig om (läs: förstått) att skaffa sig några.
För att ha ett ideal krävs förstås att man kan hålla i varje fall en tanke i huvudet samtidigt och helst även veta varför man har den. Annars kapsejsar hela projektet så snart man har kapat förtöjningarna och går i kvav vid närmsta udde.

”Du får inte komma hit och snacka med mig i min sandlåda för det är MIN sandlåda och din pappa är dum eftersom du bara har gula spadar”. Ja, ni hajar. – Sorry, Muffins. But I think not.

Först låtsas Muffins ta avstånd från stollesekreterarens idiotiska uttalande mot en svajig moderat kommunalpolitiker. För att i nästa andetag genast ta stollen i försvar: Vadå, HANS förort? Med den underförstådda meningen: han har väl förfan ingen förort! Han är ju inte ens svensk. Inte på riktigt och om vi synar karln närmare i hans nötta vadmal! Från det där skitlandet Somalien tror jag betsämt. Och komma hit och tala om för oss tvättäkta svenskar hur vi ska uppföra oss i Sverige. Horribelt och fan ta alla jävla utlänningar, som stollesekreteraren sa!
Apropå att sätta en ära etc och lite urvattnat snömos om ideal. Vem är det nu som är klumpigt vaggad?

Varför sitter småglinen och svälter i en regnig sandklåda? Obegripligt! Om det inte är högstämd poesi?