this is not a love story

well, what the hell are we doing in denver?

jack kerouac

Penguins

Do it again and do it right

Bjäbba vitt och brettström är arg. På Svenska Akademiens Ordbok SAOB för att den diskriminerar kvinnor och ”befäster stereotypa könsroller”. Tror jag att Bjäbba menar. Det är en rätt löjlig kritik. SAOB är en ordbok över svenska språket från 1521 och framåt, utgiven sedan 1898 av Svenska Akademien. I Akademiens stadgar från 1786 ingår som en uppgift att skriva en ”Svensk ordabok”, avsedd att vara normativ och ett hjälpmedel i arbetet ”uppå svenska språkets renhet, styrka och höghet”.
Jag kan lova att det har varit ett styvt arbete genom alla år. Hittills har 37 volymer (till och med ordet vedersyn) utkommit med sammanlagt fler än 570 000 uppslagsformer. Verket beräknas vara fullbordat på 2020-talet.

Det är orimligt att tänka sig en ordboksredakton som måste börja om igen på nytt varje gång Bjäbba till sin bestörtning upptäcker att ord som ’genusordning’ och ’hedersvåld’ och ’samtyckeslag’ inte finns med i SAOB. För orden genusordning och hedersvåld får Bjäbba tills vidare nöja sig med att leta i Nationalencyklopedin NE men uppslagsverket har ännu inte noterat begreppet samtyckeslag. Möjligen för att någon sådan inte existerar utom ännu så länge endast som ett förslag till riksdagen att ta ställning till.
Det är för övrigt inte sant som Bjäbba säger, att ”männen sväller av stolthet” i SAOB, medan det är ”barmen som sväller på kvinnorna”. Under uppslagsordet SVÄLLA 4b) talas i sammanhanget om någons bröst som är fullt av starka känslor och i 4d) är det tvärtom hennes barm och inte hans som sväller av stolthet. Skärpning, Bjäbba! Gör om och gör rätt!