this is not a love story

well, what the hell are we doing in denver?

jack kerouac

Penguins

Det förbannade buset

Obetvinglige brottsbekämparen Leffe gevär har kommit till den alldeles egna slutsatsen som alla andra har dragit av sig själva för åtskilliga år sedan.
För oss vanliga männscher räcker det att öppna en tidning och sätta på radio och teve. Varför går Leffe inte ut och mejar ner det förbannade buset med sina många härliga automatvapen?