this is not a love story

well, what the hell are we doing in denver?

jack kerouac

Penguins

Dead but yet alive and kickin’

Tomas Tranströmer finns inte mer: han dog i går efter en tids sukdom, 83 år gammal.
Karin och Gunnar och de ständiga posörerna Bosse och Bruno rundar krönet och ser… Vänta! Vadfan står det! Rundar krönet? Vilket jävla krön! Vad menas med det? Om det är terränglöpning eller skidåkning på längden som avses och det är ett flåsigt sportreferat vi läser kunde man tänka sig att Tomas kommer över krönet eller skymtar på toppen av kullen. Annars inte. Det är nästan bara på friidrottsarenan 400-meterslöparen rundar kurvan medan de andra dönickarna fortfarande är en halv långsida på efterkälken.

birro1

Det är bara en långsint maskerad hämnare i blå tajts som aldrig dör utan lever och bekämpar pirater och all annan världens ondska och avskum i evighet. Annars är den vanliga gången att alla människor har dött.

birro2

Varför skrattade Anna som ringde nervöst? Tyckte Tomas också att Majisterns finniga och fjuniga tonårsförsök kunde mäta sig i kvalitet med hans egen poesi?
Hur länge är en människa ‘en legend’? Vad menas rent av med en sådan? Ordet legend kommer ytterst av medeltidslatinets legenda ‘läsestycke’, ‘helgonberättelse’, egentligen ‘det som bör läsas’, av latin lego ‘läsa’, helgonlegend, en uppbygglig och med fantastiska inslag utsmyckad berättelse om ett helgons liv, underverk, lidande och död.
I en utvidgad bertydelse är legenden en berättelse med övernaturliga inslag: legenden om stadens grundande eller en ytterligare utvidgat uppdiktad historia, ohållbar föreställning: den tyska dolkstötslegenden och även om framstående person som är föremål för mytbildning: han är en levande legend.

birro3

birro4

Poptonten är också en diggare av Tomas dikter och noterar förvånat efter poetens bortgång att ett kilo väger mer än sjuhundra gram. Jag kan ha missat något, men har ett kilo inte alltid vägt mer än sjunhundra gram?

birro5

Självklart minns också den framstående poesiprofessorn och tranströmerexperten sin vän. Synd bara att professorns dimmigt diffusa minne tvärnitar vid garren och virren och trehändigt med poeten när han kompar Tompa på Runmarö. Plinck och Plonck och Botten opp!

birro6

Just nu samtalar Lena Endre och Kjell Espmark och Niklas Hjulström om Tomas i Nyhetsmorgon lördag. Lena och Niklas är två skådespelarfjantar och Kjell är nummer sexton av De Aderton och har bara känt Tomas sen 50-talet: rena amatören och han räknas inte heller.
Bara Tomas dubbelgångare och evige följeslagare fattas i studion. Men han får väl kompensera genom att snacka Tomas två veckor i sträck hos Baloo efter tio i stället och varva sina egna mellanstadiedikter med Tomas tråkiga men i alla fall någorlunda professionella poesi.

birro