this is not a love story

well, what the hell are we doing in denver?

jack kerouac

Penguins

Bredbent är bäst

Länge leve det pastorala livet på landet långt från stressen och storstadsmänniskans flackande ögon!

bonde