this is not a love story

well, what the hell are we doing in denver?

jack kerouac

Penguins

Ära vare Gud i höjden den hära har jag gjort i slöjden

“Marcus Birro vänder och vrider på tro och andlighet, utmanar samhällets värderingar och tar spjärn i Bibelns gamla sanningar.”

Det står så i en ‘reklambroschyr’ för dagens radiogudstjänst i SR P1. Men då ljuger SR P1. Eller har SR P1 inte förstått. Det mest troliga är att Majistern har knåpat ihop den falska varudeklarationen själv.
Det är hans sätt att arbeta och han brukar göra så: när de hejdundrande recensionerna alltid uteblir skriver han några själv som han publicerar på Kvitter eller mejlar i skitnödig desperation en medlöpare på den frireligiösa landsbygden som strax tar i så att hela trollet spricker.

troll2

Det är samma sak med den senaste skrönan från SR P1: Majistern ‘vänder och vrider’ inte på någonting fast det korrekta uttrycket nog är vrider och vänder: ingen utom en Majister skulle säga ‘långhalm och ler’ i stället för ler och långhalm heller och han utmanar inga som helst ‘värderingar’. Det kan han inte, för han har inga själv.
Majistern gör precis tvärtom: han låtsas gå på tvärs mot strömmen i en rännil där inget vatten strömmar. Han utger sig för att vara en revolutionär: en furst Kropotkin alltid beredd att spotta de mäktige i ansiktet.
Inget kunde vara felaktigare. Majistern marscherar med den den redan förryckt frälsta mobb som smickrar honom mest. Han upprepar bara det den mekaniskt efterhärmande flocken förväntar sig att höra.
Så har Majistern alltid gjort. Han är en mycket feg och beräknande person som har upptäckt att man kan fjanta efter och ändå få det att se ut som höll man sig framför och angav takten: det behövs ju bara att man oavbrutet vänder sig om och rättar stegen efter publiken. Det är just vad Majistern gör – med små försiktiga huvudvridningar.

Majistern är en idiot som tror att livet är en fotboll och är inte mer rebell än Kronblom på sitt sofflock.
Det är obegripligt och förskräckande att inte fler människor inser det.

kronblom3