this is not a love story

well, what the hell are we doing in denver?

jack kerouac

Penguins

Skitdåligt eller Skvaller från sandlådan

Polisprofessor GW har skrivit en ‘betraktelse’ – han kallar den själv en söndagsbetraktelse – i gårdagens Boulevardblad och fler läsare än jag måste finna det anmärkningsvärt hur många förkunnare med rent av profetiska pretentioner som ryms i Bladets spalter.

Professorns ‘betraktelse’ är nu inte så mycket en predikan eller stilla eftertanke som författaren tror – den kan inte ens kallas en ‘fundering’: hans bidrag till att ytterligare sänka Bladets kvalitet består i att någon i professorns bekantskapskrets – “på goda grunder en av Sveriges mest kända författare”, vilket kan tyckas vara en onödig upplysning eftersom professorn knappast umgås med andra än sådana högtstående personer men då vill jag bifoga den informationen att den ‘mest kände’ nästan aldrig är den främste i sitt fack utom kanhända i de kretsar där framgång uteslutande räknas i pengar och antalet inbjudningar till premiärer med godispåse och gratis vin – har något otalt med “en av landets mer framträdande kvinnliga kulturbärare” och därför nu planerar att hämnas.

Professorns kryckiga språk kunde vara hämtat från ett annat sekel, och då menar jag inte det förra utan århundradet dessförinnan.

Ett brott ska begås, det är uppenbart. Och polisprofessorn, som i varje sammanhang säger sig besitta de nödvändiga kriminella yrkeskunskaperna, har av sin anonyme bekant ombetts att skissa på en vattentät plan.
Jag skriver ‘skissa på en plan’ för att det ‘brott’ som ska utföras är på Sickans och Jönssonligans nivå, ja rent av lägre än så: det borde aldrig ha kommit utanför den sandlåda där idén först uppstod.

Ibland är det mer skamligt än annars att få en inblick i vad som rör sig även i de mest kända personers valnötter till hjärnor. Och Bladet blundar och publicerar.

Om professorn inte vet hur man stryker en skjorta kanske han kan få någon ur den förnäma bekantskapskretsen att hjälpa honom med det eller rent av lämna in skjortan själv till strykinrättningen, om sådana fortfarande finns.

PS. Den groteskt uppförstorade bildbylinen är inte det utan återges i naturlig storlek eller skala 1:1. Urrrkk! DS.