this is not a love story

well, what the hell are we doing in denver?

jack kerouac

Penguins

Skicka rätt gäng nästa gång

Christer Björkman måste avgå! Det är världskrigsrubriker i tidningarna.
Vem fan är Christer Björkman? Är han någon sorts minister, eller…? Chefen för den svenska delegationen, kallas han också i pressen. Är Björkman ambassadör? Är han ett slags särskilt sändebud till FN? Leder Björkman något svenskt biståndsprojekt i Afrika? Säljer han bilföretag till ryska gangsters? Mäklar han fred någonstans i världen?
Vänta. Nu ser jag. Schlagergeneral, står det lite längre ner. Schlagergeneral? Finns det schlagermajorer också? Schlagersergeanter?
Fast tamburmajorer finns. Det vet jag bestämt. Tar emot gästernas ytterkläder på restaurangen, tror jag.

Med vinnarlåten på repertoaren