this is not a love story

well, what the hell are we doing in denver?

jack kerouac

Penguins

Också störst

Samtidigt brer Expressen ut sig över sin förstasida och hävdar att deras tidning är den mest lästa i landet. Det är detta statistik är till för: att vrida och vända på så att den kan användas till vad som helst.
Inne i tidningen jublar andra medarbetare än nyss över den egna tidningens påstådda framgång.
AB hänvisar till marknadsundersökninginstitutet Orvesto, medan Expressen har Sifo som källa. Men det hör inte hit, för dessa båda är numera samma företag och ägs i sin tur av TNS: Taylor Nelson Sofres som är ett av världens största företag i branschen.

AB visar de båda konkurrenternas upplagor under 2010 i staplar: 1 113 157 personer läste AB som papperstidning varje dag förra året medan 998 237 läsare föredrog Expressen. På webben hade AB 1 855 000 besökare mot Expressens 776 000. Totalt redovisar AB en ‘upplaga’ på 2 490 000 att jämföras med Expressens 1 590 000.
Expressen har fått helt andra siffror från Orvesto/Sifo. De presenteras lätt och ledigt i ett slags klumpsumma ingen människa kan utläsa något vettigt ur. Utom Expressen, förstås, för det är statistik vi talar om nu. Enligt deras sätt att tolka siffror och staplar läste 973 467 personer Expressen varje dag förra året medan AB hade 24 561 färre läsare eller 948 951.
Men då måste man slå ihop de tre papperstidningarna Expressen, Kvällsposten och Göteborgs-Tidningen och bara räkna månaden december.
Räknat över hela året hade AB 113 914 fler läsare varje dag än de tre andra tidningarna tillsammans.

Hur man än räknar: avsevärt fler läsare föredrar AB framför Expressen. Det hjälper inte att den senare låter sig mätas som tre tidningar men redovisar sig som en.
Expressen kan ta sig i häcken, och det kan Majistern göra med. Lite grand som ‘italiensk bokföring’. Det finns ‘dubbel italiensk’ också. Till och med tredubbel, kanhända?

En – eller kanske tre?