this is not a love story

well, what the hell are we doing in denver?

jack kerouac

Penguins

Författare i karantän

Bara för att en tidning väljer att inte alltid recensera majister Miffos böcker på kulturvdelningens första sida innebär detta INTE att tidningen har ”svartlistat” Miffo och hans eländiga böcker som kunde vara skrivna av ett barn. Det kan finnas flera skäl till att tidningen väljer att agera så. Det kan finnas mer angelägna böcker att recensera just den dagen och författare vars böcker innebär en kulturhändelse när de publiceras. Mest av allt tror jag att anledningen till att Miffos böcker aldrig recenseras någonstans är att de elt enkelt är för dåliga. Detta är ett alldeles legitimt skäl och dessutom ett av de bästa: dålig litteratur ska inte uppmuntras utan förbigås med barmhärtigens tystnad.
Det skulle för övrigt vara klädsamt om majister Miffo preciserade och närmare angav vilka svenska författare som Dagens Nyheter har bojkottat genom åren. Jag har läst DN så gott som varje dag i sextio år och tycker snarare att tidningen recenserar på tok för många böcker på sina kultursidor och skriver alldeles för lite om konst och och opera och klassisk musik och nästan ingenting om arkitektur. Jag får läsa om sånt på annat håll och är nöjd om jag slipperkonfroneras med Miffos tafatta försök.