this is not a love story

well, what the hell are we doing in denver?

jack kerouac

Penguins

Ur Blandarens lager: False teeth

Den gamla damen bytte alltid löständer när hon gick i kyrkan och därför fick hon heta protestanten.

Aldrig på en söndag