this is not a love story

well, what the hell are we doing in denver?

jack kerouac

Penguins

Tjolahej tjolahopp

Hur menar han nu? Vem av dem talar han om? Det finns tretton stycken att välja på. Och så en till som liksom är VD för hela firman.

birro

Men är inte Majister klister brinnade katolik? Det tjatar han ju om jämt. Kan man vara både och: urvattnad svensk protestant och glödande papist? På samma gång? Hade hertig Karl fått höra om nåt sånt hade Majistern varit glad om det hade slutat med ett dopp i kokande olja innan tjopp tjopp och huvudet av! Kalle var särskilt noga med just såna detaljer.

hertigkarl3

Det är trots allt en viss skillnad mellan de båda trosuppfattningarna. Katolikerna menar att kyrkan representerar Gud och är en mellanhand mellan Herren och den enskilde. Protestanterna anser i stället att varje enskid människa står i direkt förbindelse med Gud.
För protestanter är Bibeln den högsta auktoriteten: det är Herrens vilja som är nedskriven där. För katolikerna är kyrkan och dess traditioner ofta överordnade Bibeln.
Katolska kyrkan lär ut att biskopen i Rom det vill säga påven är Petrus efterträdare och Kristi ställföreträdare på jorden: påven anses vara den ofelbare uttolkaren av uppenbarelsen.
Katolikerna menar att präster kan ge syndernas förlåtelse medan protestanterna säger att endast tro kan frälsa människans själ.

Att Jesus är Kristus, Guds son, som det uttrycks i den Apostoliska och Nicenska trosbekännelsen är både katoliker och protestanter överens om.

Annars är de oense om nästan allt och allra mest synen på Kyrkan och hur den bör vara beskaffad, synen på påven och på kyrkans ämbete med präster och diakoner etc. Mitt i detta virrvarr vinglar den arme Majistern omkring som en drucken i villfarelsen att allt är ett och detsamma och att man har väl rätt att ändra sig och därför kan vara katolik på förmiddagen och protestant till middag.
Jag är rätt säker på att särskilt katolikerna inte skulle hoppa högt av glädje över Majisterns synnerligen vankelmodiga inställning till kristendomen.

Majistern hojtar ständigt om hur fanatiskt religiös han är och tror att han är kallad av Gud att slå ihjäl alla som inte tror på Stabben, Grabben och den hemliga Hunden.
I själva verket är Majistern en simpel bondfångare och bedragare: han är inte mer religiös än en… bananfluga.

bananfluga