this is not a love story

well, what the hell are we doing in denver?

jack kerouac

Penguins

Matematik är svårt och procent är ännu svårare

“Jag tror ju på Gud. Det gör mig rätt besynnerlig i det här landet. I Sverige är vi i minoritet. Vi blir sedda på som rätt besynnerliga figurer. Som om vi vore Carola allihop och bara väntar på att få falla ner och börja tala i tungor.”

Skitsnack, Majistern! Den 32 december förra året var 67,5 procent av Sveriges befolkning eller 6,5 miljoner personer medlemmar i Svenska kyrkan. Det är sant att antalet minskar hela tiden. Men det är ändå den största minoritet jag nånsin har hört talas om.

Till detta kommer nära en halv miljon svenskar som tillhör landets olika frikyrkor. Stockholms katolska stift räknar med att det finns cirka 160 000 katoliker i Sverige.

Jag tycker inte att människor som tror på Gud är ‘besynnerliga’. Jag känner många som tror och jag har rent av varit gift med en kvinna som är präst i Svenska kyrkan.
Jag tycker däremot att det är besynnerligt att en människa jämställer sin tro med att heja på ett fotbollslag. Det är lika konstigt som att en person med anspråk på att vara världens nyktraste alkoholist super sig full så snart han tror att ingen ser honom.

Vad Carola har med saken att göra vet jag inte. Super hon också? Det tror jag inte. Jag trodde att Carola sjöng för det mesta.

carola