this is not a love story

well, what the hell are we doing in denver?

jack kerouac

Penguins

Ingen plats för fler

Majistern √§r ute och valsar igen lika stelbent och otympligt som i Let‚Äôs dance. I dagens betraktelse som ska handla om fotboll men som aldrig g√∂r det utan allra mest om Majistern sj√§lv och hans andliga bekymmer talar Majistern om ‚Äúprofeterna, madonnorna, Jesus och Gud‚ÄĚ.
Madonnorna?? Inom kristendomen f√∂rekommer veterligen endast en ‚Äėmadonna‚Äô: hon heter Maria och f√∂dde Jesus efter ett egendomligt havandeskap ‚Äėav helig Ande‚Äô som vad jag vet kan ha varit Gud.
Maria förekommer blott sällan i Nya Testamentet men är ändå en av den kristna föreställningsvärldens mest framträdande gestalter.
Majistern har som alltid ingen susning: han vet inte ens vad den ‚Äėtro‚Äô g√•r ut p√• som han omfamnar s√• ivrigt. JesusJosefMaria!

Men om Maria i själva verket blev våldtagen av en romersk soldat: skulle hela kristendomen kapsejsa då?

The one and only
Gudmodersikonen från Vladimir
från ca 1125
Tretiakovgalleriet, Moskva