this is not a love story

well, what the hell are we doing in denver?

jack kerouac

Penguins

I väntan på… vadå?

‘Vidskepelse’ kan översättas med ‘övertro’, ‘skrock’; enligt senaste svenska uppslagsverk används ordet “p.g.a. sin ringaktande innebörd inte längre i vetenskaplig folkloristisk text”. Det skulle ändå i en särskild mening kunna definieras som en devalvering av den religiösa människans föreställningsvärld till en bokstavstro på varje bibelords absoluta sanning: att Maria befruktades av en ängel och att Jesus från Nasaret faktiskt dog på ett kors för våra synder för 2 000 år sedan för att därefter stiga till himlen, där han ännu inväntar alla rättroende.
Det vilar en känsla av ‘hokuspokus’ över sådana antaganden – en trollformel som för övrigt själv är en förvanskning av ett ursprungligt sammanahang: ‘hokuspokus’ anses av många vara en hemvävd variant för icke språkstuderad svensk allmoge av den latinska inledningen till nattvarden: Hoc est enim corpus meum med betydelsen ‘Ty detta är min lekamen’ och i dag är synonymt med något obegripligt och mirakulöst.
Om Maria har funnits var hon nog en människa som födde en människa, i alla fall. Annars blir Bibeln ett försvar för enfald och… vidskepelse.

Vem vet: kanske blev Maria ‘bara’ våldtagen av en berusad romersk soldat? Om en sådan teori var möjlig att bevisa: skulle kristendomen omedelbart kollapsa då?