this is not a love story

well, what the hell are we doing in denver?

jack kerouac

Penguins

Hur ganska är mycket – eller tvärtom

“Gudh sågh på alt thet han giordt hadhe, och sij, thet war alt ganska gott.” Så står det i första Mosebok i Gustav Vasas bibel eller Biblia, Thet är: All then Helgha Scrifft, På Swensko från 1541 och förmodligen översatt av Laurentius Andreæ och Olaus Petri. Men i senare översättningar är det ändrat till “mycket gott”.

Hur förhåller sig de fundamentalistiskt bokstavstrogna till en sådan betydelseförskjutning? Vad ska man tro? Och på vem? Undrar vad Majistern tycker? Och Tompa? De borde veta: de är i alla fall landets överlägset mest kunniga teologie EXPERTER.

adamandeve