this is not a love story

well, what the hell are we doing in denver?

jack kerouac

Penguins

Försöka duger – men inte alltid

En naiv och uppenbarligen mediekåt advokat från Kenya vill att Internationella domstolen i Haag ska ogilla och upphäva Jesu dödsdom. De som advokaten önskar ställa inför skranket 2 000 år för sent är mannen som avkunnade dödsdomen: den romerske ståthållaren över Judeen Pontius Pilatus, tillsammans med kung Herodes Antipas och Roms kejsare Tiberius samt översteprästen och orföranden i Jerusalems Stora råd Kaifas och några till.
Advokaten i Nairobi vill att domstolen även prövar vilket ansvar de nuvarande regeringarna i Italien och Israel har för Jesu korsfästelse och död med hänvisning till att länderna har ärvt lagar från det romerska riket.

Jag har vänt mig till Internationella domstolen för att bevara Jesu värdighet och för att skipa rättvisa åt mannen från Nasaret, säger advokaten från Kenya.
Domstolen i Haag kan endast pröva och avgöra fall mellan stater. Juridiska experter menar därför att möjligheten är liten för att inte säga obefintlig att domstolen ska ta upp fallet och säger dessutom att dödsdomen mot Jesus inte är ett solklart brott mot folkrätten.

Egentligen är det obegripligt att det inte är Majistern som kom på det där före alla andra: ingen talar heller mer om ‘värdighet’ och ‘respekt’ än han och Majistern älskar Jesus nästan lika mycket som sig själv

cross