this is not a love story

well, what the hell are we doing in denver?

jack kerouac

Penguins

Äntligen stod prästen i predikstolen

Från predikstolen: Trots sin oändliga nåd har Gud beslutat att ta livet av följande personer i församlingen…

Äntligen stod han där