this is not a love story

well, what the hell are we doing in denver?

jack kerouac

Penguins

And I think to myself What a wonderful world

Om man ber och tror och sätter ner foten Nä’ru Jesus nu får det fan i mej vara nog! ordnar det sig alltid!

crísto