this is not a love story

well, what the hell are we doing in denver?

jack kerouac

Penguins

Språkbegåvad eller Så här snackar vi i Stockvik

En värdig representant för Sverige och svensk fotboll uttrycker sig med sedvanlig språklig stringens och dito finess inför den församlade världspressen vid EM i Kiev:

“I am gonna hold on Roy” , ”Let them win the whole shit” och ”When you have the facit.”

Påminner om Lennart Bergelins klassiker när bilen hade havererat i Frankrike: Do you have what we in Sweden call a skiftnyckel?