this is not a love story

well, what the hell are we doing in denver?

jack kerouac

Penguins

Snudd på självmord

Majistern “skruvas ner som en gammal veke”. Vi andra brukar skruva upp veken vartefter den brinner i fotogenlampan. Annars blir det strax svart alldeles.
Majistern “ser ut som han sovit under en bilkross under natten”. Det hade varit värre om Majistern hade sovit i krossen.
Den “avhankade gamla korvvagnen på ett tivoli” dyker upp för femtiofjortonde gången och ändå påstår Majistern att han “är en bättre författare i dag än när han debuterade”. Det är modigt gjort. För att inte säga: dödsföraktande. Rent av idiotiskt.

Majistern är “en pojke på en pall som försöker nå upp till dörrhandtaget” också. Men det går ju inte, för pallen har inga ben. Det har Majistern själv sagt, och då måste jag väl tro på det.