this is not a love story

well, what the hell are we doing in denver?

jack kerouac

Penguins

Och så finns de som ska leva alltid

Sorgen kommer till oss när vi tror att de vi är, och det vi gör, ska vara för evigt.

Det är väl snarare när den fårskalle som tror det inser att den han är och det han gör inte varar i oändlighet sorgen infinner sig. Inte innan.
Om sorgen kommer alls: det finns människor som skiter i allt sådant. Bara Majistern är i evighet upptagen med sitt eget odödliga eftermäle.

Men Homeros lever ännu. Det gör Alexander den store också och Djingis khan och Napoleon. Shakespeare och Shelley och Haydn och Händel och Jussi och Birgit och Miles Davis.
Jag kunde räkna upp hur många till som helst, men du förstår vad jag menar i alla fall. Det är bara Majistern som inte fattar: det gör han aldrig.

På tal om ful frisyr à la nyss begagnad golvmopp