this is not a love story

well, what the hell are we doing in denver?

jack kerouac

Penguins

Nu räcker det

Majistern har en gång gett ut en lärobok i konsten att skriva. Den måste jag genast skaffa. Så att jag också lär mig. Så här kan jag inte hålla på och förnedra ett språk längre.