this is not a love story

well, what the hell are we doing in denver?

jack kerouac

Penguins

Nära ögat

“En perfekt kombination av värme, taktik, fingertoppkänsla och värdighet. Det är viktiga egenskaper. Det är så man bygger en karriär.”
För en svindlande tusendel av en vansinnig sekund trodde jag att Majistern talade om sig själv. Sedan insåg jag att han gjorde det.

Imiterar Majistern ända ut
till manschetterna