this is not a love story

well, what the hell are we doing in denver?

jack kerouac

Penguins

När värst blir bäst

När aftontidningen frågar författren vilket som är hans värsta resminne svarar författaren: Allting är bra med Rom. Hur man lever, konsten, musiken och alla kyrkor. Jag gillar även hur man äter och invånarnas temperament. Allt jag tycker är viktigt finns där.
Apropå att fatta vad frågan gällde, alltså. Eller är det blaskan som har vänt allting upp och ner? – Av alla andra halvkändisar som har svarat är det bara en som levererar ett visset resminne: det var när han frös på Färöarna och hundarna pissade på hans tält. Något sådant kunde aldrig hända i Rom.

Rymmer livets nödtorft