this is not a love story

well, what the hell are we doing in denver?

jack kerouac

Penguins

När upphör en pall att vara en pall?

“Inuti [sic] står en liten pojke på en pall utan ben och kikar fram.”
Men en sittmöbel utan ben: kan den över huvud taget kallas ens en ‘pall’? Och om ‘pallen’ inte har några ben: varför står pojken alls på den? Knappast för att han ser bättre och längre bort från en sådan mycket lite upphöjd utkiksplats. Utan ben??
Och “elden i skogen som är en lägereld och inte en skövling”? Men svedjebruket hade trots allt sina fördelar.

Men om den inte hade haft några ben?