this is not a love story

well, what the hell are we doing in denver?

jack kerouac

Penguins

Finns – och ändå inte?

Majistern säger att “ensam är ett ord som inte finns.”
Men det gör det. Jag har kollat i SAOL 13: där står det på sidan 184.