this is not a love story

well, what the hell are we doing in denver?

jack kerouac

Penguins

För tidigt för champagne

“Ni vinner! Grattis Betner och alla andra hatets lakejer! Jag lägger ner detta. Detta blir sista texten. Hej då.”

Majistern har fått nog: han har kvittrat klart. Majistern tål inte när människor säger ifrån därför att de tycker annorlunda än han. Majistern är en kärring – jo, det finns kärringar av båda könen – som sparkar och skriker när han inte får som han vill. Man kunde tro att Majistern har gått i skola hos Winnie-the-Pooh.
Då slutar den förorättade och svårt missförstådde strax att sluta skriva. Så där gör Majistern alltid när han inte har något mer att komma med: han har ‘slutat’ många gånger förut.
Senast var när han under stort ståhej och rysligt rabalder sa upp sin tjänst som bloggare i Norrköpings Tidningar för att en recensent där inte tyckte att Majisterns senaste bok var lika bra som Majistern tycker själv. Jag har för mig att ordet ‘pekoral’ förekom i bokanmälarens utlåtande.
För att redan veckan därpå börja blogga i Östgöta-Correspondenten – som är samma tidning och dessutom ägs av NT. Morsning, Majistern.

Kan folk inte läsa? gastar Majistern. “Varifrån hämtar rätt-tänkarna sitt hat? Hur perverterade är deras glasögon [sic] när de läser det jag skriver?”
Men det är ju det människor kan: läsa, nämligen. En del människor, för Majistern har en svans av lika skenheliga beundrare som han själv. Jag tror att det är de som inte kan läsa.
Men andra finns, som sagt, som i Majisterns texter urskiljer vad för obehagligheter som döljer sig i slammet under kölen.

“Rubriken på min krönika är Jag vill tro på mina medmänniskor…” Det är den inte alls: rubriken lyder Lita aldrig på små flickor i rullstolar. Vem är det nu som inte ‘kan läsa’?

Majistern är inte att lita på och ingen vänder kappan oftare i vinden än han. Därför är det för tidigt att korka upp champagnen: Majistern är dessvärre och nästan alldeles säkert tillbaka någon annanstans innan jag hinner röka en cigarett till.
Om Majisterns löfte om att “detta blir sista texten” även gäller varje annan plats där han tillåts formulera sina floskler utan någon urskillning alls återstår att se. Men det är väl att hoppas på för mycket.

Betner torde avse ståupparen Magnus Betnér: Majistern är inte så noga med hur namn stavas utom när det gäller hans eget.
Vad Magnus har med saken att göra vet jag inte. Kanske är han bara en av dem som också har genomskådat Majisterns hycklande haranger och motbjudande människosyn?

Herr Hypokrit