this is not a love story

well, what the hell are we doing in denver?

jack kerouac

Penguins

Bättre att låta bli

Majistern driver ett pyttelitet företagsimperium med agent och webbredaktör och ett oansenligt bokförlag i andra änden. Agentens och redaktörens enda uppgifr är att marknadsföra Majistern överallt där det finns spaltutrymme över och en tevekamera i närheten.
Därför plottrar Majisterns webmaster emellanåt med hans hemsida: på Facebook kallas det ‘statusuppdatering’ och anses vara väldigt viktigt. Men då ska det förstås vara rätt också: annars är det bättre att låta bli.
Efter gårdagens uppgradering meddelas att Majisterns senaste bok numera finns “på pocket”. När “i pocket” är det korrekta och av alla i branschen använda uttrycket.

Att uppfatta skillnaden mellan subjekt och objekt och att skilja på de och dem är jättesvårt och prepositioner ska vi bara inte tala om. Hopplöst och ingen ‘författare’ i hela världen är lika bakom flötet som Majistern.