this is not a love story

well, what the hell are we doing in denver?

jack kerouac

Penguins

Bubbles, bubbles everywhere

[In reply to Comment by C: In the big black blue]

Och vad kan det här vara: en världsomseglarbubbla under havet?
Var får Mr B & Mr B och jag tag i en sådan?