this is not a love story

well, what the hell are we doing in denver?

jack kerouac

Penguins

And I hit the road

Fast egentligen tror jag att vi hittar på själva. Jag känner flera som gör det: hittar på. Några hittar till och med på hela sina egna liv.
Men då måste man hitta på så att det blir… nästan sant. Det är det bara riktiga konstnärer som kan. Och det är vad all god konst och all god litteratur går ut på.