this is not a love story

well, what the hell are we doing in denver?

jack kerouac

Penguins

Mormors mardröm 7: vid Regnbågens slut

FÖGA SEDELÄRANDE HISTORIA I 2 AKTER OCH 1 EPILOG
OM HELIOGABALUS:
ANARKIST MED KEJSARKRONA

EPILOG

[Sequel to blog Mormors mardröm 6: man dör bara två gånger]

Heliogabalus är inte en föregångare till Konstantin den store. Men han blir till ett slags postum hednisk karikatyr över kristenhetens förste kejsare. Heliogabalus dör för andra gången: det är ånyo slutet för Antoninerna, i synnerhet för en ‘falsk’ – och slutet på Vita Heliogabali: So much concerning Elagabalus […].

Huruvida Heliogabalus sedan är ‘den mest ovärdige’ kandidat som någonsin suttit på Roms kejsartron kan vi inte veta något om. Kanske kan vi ändå sträcka oss så långt som till att han var den minst lämpade för ett hopplöst yrke utan återvändo?

Vilket faktiskt är en helt annan sak.

Sanningen? Den finns förmodligen inte där vi är utan någon annanstans: på Tierra del Fuego. Eller vid Regnbågens slut.

[End of story]